tekentaal
Op deze website zie je verschillende vormen in de kleuren geel, rood en blauw. Wist je dat je met die drie kleuren alle kleuren kunt mengen? Je kan er zelfs goud mee maken. Ook heeft elke vorm een andere betekenis. En door die vormen te combineren ontstaan weer nieuwe vormen.
Tekentaal of Beeldtaal is letterlijk: taal van tekens, van de beelden. Sinds de oertijd maken mensen al tekens op rotsen, kleding, gebruiksvoorwerpen, lichaamsdelen enzovoort. Het maken van beelden helpt ons om alle informatie die we binnen krijgen, via onze zintuigen, te verwerken en betekenis te geven. Zowel bewust als onbewust.
Therapeuten, coaches en docenten van Vereniging Tekentaal leren hoe je deze beeldende taal kunt interpreteren en vertalen. Wat vertelt een tekening? Soms maak je iets mee dat pijnlijk is, dat beeld wil je het liefst zo goed mogelijk wegstoppen. Maar een beeld dat je verdringt is als een bal die je onder water probeert te houden: dat kost veel energie. Als je een beeld in je bewustzijn durft toe te laten, werkt dat bevrijdend. Je kunt dan zelf bepalen hoe je ermee om wilt gaan.
Lisa Borstlap is de initiator van de Opleiding Genezend Tekenen waar ik ben opgeleid. Zij leidt mensen op tot Coach, Tekendocent en Tekentherapeut. Zij heeft al in 1964 ontdekt dat tekenen gekoppeld aan lichaamswerk rond levensvragen een genezende werking heeft in onze jachtige tijd. Zij heeft hier haar levenswerk van gemaakt.
Terug naar boven