Tekeningen bevatten een schat aan informatie

-----------------------------------------------

onderwijsinstellingen,
opvang en jeugdcentra


-----------------------------------------------
Op school, naschoolse opvang, en sommige jeugdcentra wordt veel getekend. De meeste kinderen vinden dit leuk om te doen. Voor kinderen is tekenen een manier om zich te uiten, om hun verhaal te vertellen. Tekenen is taal. In het tekenen kan een kind onbewust ook zijn of haar moeilijkheden, verdriet of problemen kwijt. 
Deze tekeningen kunnen een schat aan informatie geven aan leerkrachten en begeleiders als ze iets meer weten over de beeldtaal van deze kinderen. Op die manier is het mogelijk om het signaal wat een kind afgeeft te herkennen en er iets mee te doen.
Allereerst is het belangrijk om te weten hoe de tekenontwikkeling van het gezonde kind verloopt en hoe dat gestimuleerd kan worden. Daarna is het goed om te weten hoe je bepaalde problemen kunt herkennen. Zo kan je hier beter op inspelen en handelen als dat nodig mocht zijn
De tekenplaats op uw locatie
‘Tekenles’ door de Tekenplaats is groepsgewijs coachen op locatie. Bijvoorbeeld voor de klas of op de naschoolse opvang. Dit gebeurt via een cursus of workshop aan de hand van een thema. 
Lees hier meer over tekenles.

De Tekenplaats kan ook hulp bieden bij kinderen die leerproblemen hebben of vastlopen, bij dyslexie, 
ADHD, hoogbegaafdheid of als een kind iets extra’s nodig heeft zoals het leren van de tafels op een andere manier. 
Ook kom ik graag op school om tijdens een nascholing een groepssessie te geven om leerkrachten te laten ervaren wat tekentaal doet. Dit kan ook interessant zijn voor peuterspeelzalen en naschoolse opvang. ​​​​​​​
Neem gerust contact op voor een passend aanbod.​​​​​​​
Terug naar informatie voor
Terug naar boven