ouders
Bij de Tekenplaats is elk kind welkom! 

Om allerlei redenen kan een kind vastlopen en/of geremd worden in zijn of haar ontwikkeling. Een verandering, dyslexie, hooggevoeligheid, verlies, problemen op school… Of er gebeurt iets waardoor het kind van slag raakt en niet lekker in z’n vel zit. Door middel van tekentaal breng ik kinderen weer in beweging, door hen hun eigen krachten en kwaliteiten te laten ervaren. 


Coaching kan kinderen helpen die:
- beter om willen gaan met emoties 
(blij, bedroefd, bang en boos)
- beter voor zichzelf willen opkomen
(grenzen stellen, omgaan met groepsdruk, duidelijk zijn, eigen keuzes maken)
- weinig zelfvertrouwen hebben
(faalangst, groepsdruk, negatief zelfbeeld)
- moeite hebben met sociale vaardigheden en ongeschreven sociale regels
(relatie leeftijdsgenoten/volwassenen, pesten en gepest worden)
- een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt
(scheiding, verlies)
- lichamelijke klachten ervaren zonder medische oorzaak
(buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid)

De Tekenplaats begeleid ook Kinderen van gescheiden ouders  >>

Leeftijd
Ik begeleid kinderen van 5 tot 16 jaar.
Bij jonge kinderen praten we minder over de tekening. Door het tekenen zelf wordt al een veranderingsproces in gang gezet. Al tekenend kan het kind vaak al veel verwerken.
Kinderen tot 10 - 12 jaar denken nog veel in beelden, omdat hun rechterhersenhelft meer ontwikkeld is. Zij beleven de wereld nog vanuit het magisch realisme, het werkelijke en onwerkelijke zien ze nog als gelijkwaardig. Tekenen is een krachtig middel om mee te gaan in de belevenis van een kind. Ze willen liever ervaren dan praten en geven vorm aan hun mening op een creatieve, spelende en bewegende manier. 
Bij kinderen vanaf 10 - 12 jaar gaat het erom dat ze de ruimte krijgen om eigen gevoelens en eigen oordelen  tot uiting te brengen - ook als die onjuist zijn. Met humor hou je dit in evenwicht. De autoriteit mag stapsgewijs losgelaten worden zodat het causale denken kan ontwaken, het denken in oorzaak en gevolg. Het gaat erom de kinderen daar te ontmoeten waar zij zich met hun gedachten bevinden. Tekenen helpt om dit zichtbaar te maken.
Terug naar informatie voor