tekenles
‘Tekenles’ door de Tekenplaats is groepsgewijs coachen op locatie. Bijvoorbeeld voor de klas of op de naschoolse opvang. Dit gebeurt via een cursus of workshop aan de hand van een thema. De technieken en opdrachten die aan bod komen, brengen processen op gang die de kinderen helpen bij het ontwikkelen van hun expressie. We gebruiken creatieve technieken, maar werken ook fysiek: het hele lichaam doet mee. We stampen, schoppen, dansen en doen meditatieoefeningen. 
Als tekendocent leer ik kinderen bewust te kijken naar hun zelfgemaakte werk door vragen te stellen als: ‘wat zie je?’ en ‘wat zegt dat jou?’ Zo help ik de kinderen te voelen wat die beelden met ze doen. Kinderen ervaren zo hun eigen energie en (her)ontdekken hun creativiteit. En daarmee: de kunstenaar in zichzelf.