huis
Een huistekening staat symbool voor de innerlijke belevingswereld van een kind. Het is als het ware een weergave
van hemzelf. Hoe hij zich voelt, hoe hij zichzelf ziet, hoe hij de wereld om hem heen ervaart. Huistekeningen geven ook zicht op de gezinssituatie en hoe deze voor het kind is. Hoe is de basis van het kind. De thuissituatie is in beginsel de letterlijke (thuis)basis van het kind. Hoe steviger deze is, hoe beter een kind in het algemeen gedijt.

Het huis
Het vierkante huis met daarboven een driehoekig dak is de meest bekende huistekening. Deze driehoek geeft uiting aan de vader-moeder-kind driehoeksverhouding. Hier kun je zien hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Hoe lopen de lijnen onderling, zijn deze recht, doorgetrokken, zitten er hobbels of onderbrekingen in? Voelt de driehoek (onderlinge verhoudingen) in balans? Het dak verteld iets over het hoofd. Wat zie je in het dak? Bij een druk of onrustig gevuld dak kan je jezelf afvragen of het kind een denker is, onrustig in zijn hoofd is, veel prikkels te verwerken heeft. Zijn er veel details in het dak? Dan heeft het kind misschien wel ideeën waarmee het aan het werk wil. Zijn er weinig details? Dan heeft het kind minder denkactiviteit, meer rust en overzicht in het hoofd. Het dak kan  je ook koppelen aan de fantasiewereld van het kind. Als het dak klein is of er ontbreken dingen dan heeft het kind misschien fantasieën die hem angstig maken. 
De afmeting van het huis verteld iets over het gezinsleven. Bij een klein huis kan je je afvragen of het gezinsleven niet of nauwelijks aanwezig is. En bij een groot huis of het kind zich overweldigd voelt door het gezinsleven.
AIs het basisvierkant stevig en vierkant is dan laat dit een stevige basis zien, veiligheid. Als de lijnen dun en wisselend zijn dan laat dit onzekerheid zien. Als de hoeken niet sluiten laat dit moeite met het afschermen van de buitenwereld zien. Als de lijnen extra stevig zijn dan laat dit een behoefte aan afscherming en bescherming zien.

Details van een huis
Een voordeur staat voor de mogelijkheid tot contact. Als je makkelijk bij deze deur kan komen dan is het kind meestal makkelijk te benaderen en open. Zonder voordeur is contact leggen moeilijk. Als de toegang met meer moeite bereikt kan worden door een trap, drempel, hek of een weg, dan heeft het kind vertrouwen nodig om zicht te openen.
Een huisnummer en deurbel laten zien waar je moet zijn, ze nodigen je uit. Een kind laat zijn behoefte aan interactie zien met een stoep of pad voor het huis.  
Een raam laat zien wat er binnen gebeurt. Kun je makkelijk naar binnen kijken of wordt er iets verborgen? Als de lichten aan staan heeft het kind behoefte om gezien te worden.  Als de ramen ontbreken dan kan je je afvragen of dit een gesloten, verlegen kind is wat contact wil vermijden. Een huis met ramen tegen de zijkant kan een onveilig gevoel betekenen. Open ramen staan voor de behoefte aan contact, een kind kan ook te open zijn in het contact. Als de ramen heel groot zijn of ramen in een privé ruimte staan voor overbelichting. 
Tralies voor de ramen bieden bescherming, je kan je afvragen waar dat voor nodig is.
Een rond venster in het dak is de ingang naar de ziel, het huis heeft een karakter, een ziel.
Een hek om en bij een huis laat de behoefte aan eigen ruimte zien. Ze bakenen hun omgeving af als persoonlijk bezit en willen niet dat anderen over hun grens gaan. Als het hek heel hoog is dan kan het kind zich in een gesloten gezin bevinden dat weining van de buitenwereld toelaat.
Een schoorsteen staat voor ventileren. Emoties kunnen thuis getoond worden. Rook wat omhoog gaat laat warmte in huis zien, emotionele warmte. Als de rook omlaag gaat voelt het kind neerslachtig, droevig door iets of iemand.
Een trap staat voor verbinding. Het verbind verschillende plekken met elkaar. Je kan je afvragen welke lagen er zijn en of die met elkaar verbonden worden (denken, voelen en doen). Gaat de trap omhoog of omlaag, zijn er mensen op die trap?Als er brand in huis is dan vraagt dat aandacht. Er is hoge nood, mogelijk is er sprake van spanningen. Belangrijk is om naar de belevenis van het kind te vragen, als het kind brand heeft meegemaakt, dan tekent het kind dit om deze ervaring te verwerken.

Omgeving van het huis
Hoe meer het huis op de voorgrond getekend wordt, hoe belangrijker het gezinsleven is. Als het kind ouder wordt gaat zijn omgeving en buitenwereld belangrijker worden. Het huis wordt dan hoger op het tekenvel getekend.
Aan de omgeving van het huis kan je zien hoe de buitenwereld door het kind wordt ervaren. Kan er buiten gespeeld worden en is er contact met de buitenwereld mogelijk in de vorm van een weg naar het huis toe?
Vegetatie zoals gras, water, bomen, bloemen en planten rond het huis is een belangrijke bron om te kunnen overleven.
Wolken maken de sfeer hoe het kind zich rondom het huis voelt zichtbaar.
De zon staat symbool voor de archetypische vader, dit is degene die activeert, het drukt de warmte en veiligheid uit die het kind ervaart.
Een auto  laat zien dat mensen komen en gaan, interessant is om te kijken hoe de auto's staan of gaan, naar rechts richting de toekomst of links naar het verleden.
Woont er iemand in het huis. Geeft het kind invulling aan zichzelf, durft het eigen te zijn?
Een kasteel biedt bescherming. Het sluit de wereld buiten. Je kan je afvragen waar het kind zich tegen wil beschermen en zich voor afsluit.