kinderen van gescheiden ouders
Uit eigen ervaring weet ik waar de uitdagingen liggen tijdens en na een scheiding. De verschillende fases van het uit elkaar gaan en daarna het opbouwen van een nieuw leven heb ik zelf doorleefd. Inmiddels ben ik onderdeel van een samengesteld gezin met vier unieke kinderen en een hond. 
Deze ervaringsdeskundigheid wil ik inzetten om kinderen van gescheiden ouders te helpen. Het is voor kinderen namelijk niet eenvoudig om je eigen plek te vinden in de nieuwe situatie. Om vrij te zijn van loyaliteitsconflicten.
Kinderen tot een jaar of 10-12 denken nog veel in beelden, omdat hun rechterhersenhelft meer ontwikkeld is. Ze zijn creatiever en willen ervaren, in plaats van praten. Daarom is voor deze leeftijdsfase de creatieve, spelende en bewegende aspecten van tekencoaching veilig en prettig. 
Mediation voor de ouders ligt voor de hand, maar daarnaast is het goed als ook de kinderen gezien en gehoord worden. 
Tijdens één-op-één momenten gebruik ik de tekentaal om samen met het kind te onderzoeken wat er speelt. De inzichten die dit oplevert, bieden handvatten om de regie over z’n leven opnieuw te ervaren en te pakken. Het kind wordt gestimuleerd om te communiceren met ouders over zijn of haar gevoelens, verlangens en behoeftes.

Terug naar coaching